راموس با پیشنهاد الاتحاد موافقت کرد
راموس با پیشنهاد الاتحاد موافقت کرد

راموس با پیشنهاد الاتحاد موافقت کرد سرخیو راموس سرانجام تیم بعدی خود را انتخاب کرد. او راهی لیگ عربستان می‌شود تا پیراهن الاتحاد را بپوشد.

راموس با پیشنهاد الاتحاد موافقت کرد

سرخیو راموس سرانجام تیم بعدی خود را انتخاب کرد. او راهی لیگ عربستان می‌شود تا پیراهن الاتحاد را بپوشد.