راه‌حل اصلی جلوگیری از تخریب المان‌های شهری چیست؟
راه‌حل اصلی جلوگیری از تخریب المان‌های شهری چیست؟

راه‌حل اصلی جلوگیری از تخریب المان‌های شهری چیست؟ طبق یک نظرسنجی، شهروندان تبریزی آموزش فرهنگ شهروندی را، راه حل اصلی جلوگیری از تخریب المان های شهری توسط تعداد معدودی از افراد عنوان کردند. به گزارش تایسیز نیوز به نقل از شهریار، در این نظرسنجی که توسط واحد پژوهش و افکارسنجی اداره کل ارتباطات و امور […]

راه‌حل اصلی جلوگیری از تخریب المان‌های شهری چیست؟

طبق یک نظرسنجی، شهروندان تبریزی آموزش فرهنگ شهروندی را، راه حل اصلی جلوگیری از تخریب المان های شهری توسط تعداد معدودی از افراد عنوان کردند.

به گزارش تایسیز نیوز به نقل از شهریار، در این نظرسنجی که توسط واحد پژوهش و افکارسنجی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز و از طریق شبکه های مجازی با طرح سوال” راه حل اصلی جلوگیری از تخریب المان های شهری را چه میدانید؟ الف) آموزش فرهنگ شهروندی ب) اعمال جریمه سنگین برای متخلفین ج) آگاهی بخشی به هویت و ارزش المان ها در شهر ” انجام پذیرفت، ۳۱ هزار و ۶۷ نفر شرکت کردند.طبق نتایج بدست آمده ۵۰ درصد شهروندان گزینه آموزش فرهنگ شهروندی، ۳۰ درصد گزینه اعمال جریمه سنگین برای متخلفین و ۲۰ درصد گزینه آگاهی بخشی به هویت و ارزش المان ها در شهر را انتخاب کردند.

پیج های اینستاگرام و کانال های تلگرامی شهریارنیوز، نصر نیوز، آذرانجمن، تبریز جوان، مطالبه، کاف نیوز، مهر آذربایجان شرقی، سون خبر، اخبار فردا، بیداری آذربایجان، تبریز خبرلری، تبریزیم، شمس، همبستگی(تایسیزنیوز)، احرارنیوز، تبریز سیاست، اخبار اول و چالش روز این نظرسنجی را به اشتراک گذاشتند