راهکار حقوقی تسهیل روند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های قطار شهری تبریز بررسی شد
راهکار حقوقی تسهیل روند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های قطار شهری تبریز بررسی شد

راهکار حقوقی تسهیل روند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های قطار شهری تبریز بررسی شد مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز بر ضرورت تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهرداری تبریز به ویژه در حوزه حمل و نقل ریلی و همچنین بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌ها و همکاری های حقوقی و قانونی برای تسهیل در […]

راهکار حقوقی تسهیل روند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های قطار شهری تبریز بررسی شد

بررسی اقدامات لازم برای تسهیل روند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مترو

مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز بر ضرورت تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهرداری تبریز به ویژه در حوزه حمل و نقل ریلی و همچنین بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌ها و همکاری های حقوقی و قانونی برای تسهیل در سرمایه‌گذاری تاکیدکرد.

به گزارش تایسیز نیوز، یعقوب وحیدکیا، بر ضرورت تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهرداری تبریز به ویژه در حوزه حمل و نقل ریلی و بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌ها و همکاری های حقوقی و قانونی برای تسهیل در سرمایه‌گذاری تاکیدکرد و گفت: سازمان حمل و نقل ریلی آمادگی کامل دارد به اشکال مختلف از سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث پروژه متروی تبریز بهره مند و اقدامات موثر برای عمران و آبادی شهرمان بعمل آورد.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تبریز نیز ضمن برشمردن اقدامات صورت گرفته برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری تبریز به صاحبان سرمایه در همایش های اخیر برگزار شده در استانبول و آنکارا و اشاره به اقدامات در دست انجام جهت برگزاری با شکوه و استفاده حداکثری از ظرفیت همایش سرمایه گذاری اردیبهشت ۱۴۰۳ تبریز، بر اهتمام ویژه شهرداری برای ارتقای کیفی و کمی سرمایه‌گذاری در این کلانشهر و لزوم تعامل و همکاری بدنه کارشناسی دو سازمان به منظور معرفی لزوم فرصت‌های سرمایه‌گذاری قطار شهری تاکید کرد.