رستمی‌صفا؛ فردی که وقتی تسهیلات می‌گیرد دیگر پشت سرش را نگاه نمی‌کند
رستمی‌صفا؛ فردی که وقتی تسهیلات می‌گیرد دیگر پشت سرش را نگاه نمی‌کند

رستمی‌صفا؛ فردی که وقتی تسهیلات می‌گیرد دیگر پشت سرش را نگاه نمی‌کند خبرگزاری قوه قضاییه نوشت: محمد رستمی‌صفا در بین افرادی که او را می‌شناسند و مدیران بانک‌هایی که به او تسهیلات داده‌اند به این ویژگی شناخته شده است که وقتی تسهیلات و اعتبارات را می‌گیرد، دیگر پشت سرش را نگاه نمی‌کند. شیوه دریافت تسهیلات […]

رستمی‌صفا؛ فردی که وقتی تسهیلات می‌گیرد دیگر پشت سرش را نگاه نمی‌کند

خبرگزاری قوه قضاییه نوشت: محمد رستمی‌صفا در بین افرادی که او را می‌شناسند و مدیران بانک‌هایی که به او تسهیلات داده‌اند به این ویژگی شناخته شده است که وقتی تسهیلات و اعتبارات را می‌گیرد، دیگر پشت سرش را نگاه نمی‌کند.

شیوه دریافت تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی گروه رستمی‌صفا از بانک‌ها بدین ترتیب بوده است که با سوء‌استفاده از واحد‌های تولیدی که ایجاد می‌کردند، هربار با نام یک شرکت شروع به دریافت تسهیلات می‌کرده‌اند، اما در زمان بازپرداخت، تا جای ممکن از راه‌های مختلفی مانند: درخواست امهال، تبانی با مدیران بانکی، دادن رشوه و … برای عدم بازپرداخت تلاش می‌کردند.

رستمی‌صفا، نه تنها در مورد بازپرداخت تسهیلات و اعتبارات به این نحو عمل می‌کرده و پولی پس نمی‌داده، بلکه در مورد بدهی مالیاتی و بدهی به سازمان تامین اجتماعی و حتی پرداخت حق و حقوق کارگران نیز به این صورت عمل می‌کرده و با نقض مقررات و استفاده از راه‌های غیرقانونی از پرداخت مالیات، حق تامین اجتماعی و پرداخت حقوق کارگران نیز امتناع می‌کرد.