رشد ۵۲.۵ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرداری منطقه ۱۰
رشد ۵۲.۵ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرداری منطقه ۱۰

شهردار منطقه ۱۰ تبریز از افزایش ۵۲.۵ درصدی صدور پروانه های ساختمانی در این منطقه طی مهر ماه سال جاری خبر داد. به گزارش تایسیزنیوز، موسی زارعی با بیان اینکه در مهر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در منطقه ۱۰، مساحت (زیربنای) پروانه ساختمانی رشد ۶۹.۵ درصدی داشته است اظهار کرد: […]

شهردار منطقه ۱۰ تبریز از افزایش ۵۲.۵ درصدی صدور پروانه های ساختمانی در این منطقه طی مهر ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش تایسیزنیوز، موسی زارعی با بیان اینکه در مهر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در منطقه ۱۰، مساحت (زیربنای) پروانه ساختمانی رشد ۶۹.۵ درصدی داشته است اظهار کرد: در نگاه مقایسه ای و بر اساس آمار استخراجی در مدت مذکور و در مقایسه با  سال ۱۴۰۱، تعداد واحد مسکونی از ۱۰۷ واحد به ۲۸۲  واحد و مجموع زیربنای کل صادره از ۸ هزار و ۲۵۰ مترمربع به بیش از ۲۷ هزار و ۹۹ مترمربع افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در یک ماه اخیر ، همچنین صدور پروانه های ساختمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۵۲.۵ درصدی همراه بوده و در این مدت تعداد ۴۰ فقره پروانه ساختمانی از سوی معاونت شهرسازی و معماری منطقه صادر شده است که این مهم نشان از نتیجه بخش بودن اقدامات شهرداری منطقه برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز دارد.

شهردار منطقه ۱۰ خاطر نشان کرد: پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز با آگاه سازی های مستمر شهرداری، اجرای قوانین و فراهم سازی زمینه برای تغییر رویکرد شهروندان و افزایش تمایل به اخذ مجوز با هدف حفظ جان و مال شهروندان و ارزش نهادن بر حقوق شهروندی آنها انجام می شود.