رواج فروش سنگ قبر دست دوم / دیگر مردن هم آسان نیست!
رواج فروش سنگ قبر دست دوم / دیگر مردن هم آسان نیست!

رواج فروش سنگ قبر دست دوم / دیگر مردن هم آسان نیست! هزینه های سنگین کفن و دفن سبب شده است تا ترس از هزینه‌های مرگ به جان بسیاری از افراد بی افتد. نرخ سنگ قبر معمولی، از ۲میلیون و پانصد هزار تومان آغاز می‌شود و تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز ادامه دارد. بسیاری از […]

رواج فروش سنگ قبر دست دوم / دیگر مردن هم آسان نیست!

هزینه های سنگین کفن و دفن سبب شده است تا ترس از هزینه‌های مرگ به جان بسیاری از افراد بی افتد.

نرخ سنگ قبر معمولی، از ۲میلیون و پانصد هزار تومان آغاز می‌شود و تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز ادامه دارد.

بسیاری از کسانی که توان پرداخت سنگ قبرهای نو را ندارند، به سنگ قبرهای دست دوم روی می‌آورند.

در این میان هستند افرادی که سنگ قبرهای دست دوم را به صورت قسطی هم می‌فروشند.

اگر کسی بخواهد سنگ قبر دست دوم را به صورت قسطی تهیه کند که ۱میلیون و پانصد هزار تومان نرخ دارد، باید نصف مبلغ را ابتدا پرداخت کند و باقی مانده را یک چک ۱ماهه تحویل فروشنده دهد.

به نظر می‌رسد باید برای مرگ هم پول پس انداز کرد.