روایت زیباکلام از مناظره خود با الله‌کرم درباره «حجاب اجباری»
روایت زیباکلام از مناظره خود با الله‌کرم درباره «حجاب اجباری»

روایت زیباکلام از مناظره خود با الله‌کرم درباره «حجاب اجباری» صادق زیباکلام، فعال سیاسی، در صفحه خود نوشت:همه حرف من دیشب در مناظره حجاب کلاب‌هاوس با حسین الله‌کرم این بود که هیچ‌ یک از علما، فقها و مراجع در گذشته، از مرحوم آشیخ عبدالکریم حائری موسس مدرسه فیضیه در زمان رضاشاه نزدیک به یکصد سال […]

روایت زیباکلام از مناظره خود با الله‌کرم درباره «حجاب اجباری»

صادق زیباکلام، فعال سیاسی، در صفحه خود نوشت:همه حرف من دیشب در مناظره حجاب کلاب‌هاوس با حسین الله‌کرم این بود که هیچ‌ یک از علما، فقها و مراجع در گذشته، از مرحوم آشیخ عبدالکریم حائری موسس مدرسه فیضیه در زمان رضاشاه نزدیک به یکصد سال پیش تا مرحوم‌ آیات آسید ابوالحسن اصفهانی، بروجردی،حکیم ،خویی، شاهرودی،گلپایگانی،نجفی مرعشی،خوانساری، شریعتمداری، بهجت، تا برسیم به امروز و آیت الله سیستانی در عصرما نگفته‌اند که رعایت حجاب در جامعه توسط حکومتها اجباری است و اگر خانمی بدون حجاب بیرون بیاید میبایستی مجازات شود.

بعلاوه بجز افغانستان طالبان، در هیچیک از ۵۲کشور اسلامی دیگر از جمله در مناطق شیعه نشین عراق همچون کربلا و نجف ،حجاب اجباری وجود ندارد.