روایت سخنگوی دولت از مزایای افتتاح سد «قیز قلعه‌سی»
روایت سخنگوی دولت از مزایای افتتاح سد «قیز قلعه‌سی»

روایت سخنگوی دولت از مزایای افتتاح سد «قیز قلعه‌سی» سخنگوی دولت گفت: افتتاح سد «قیز قلعه‌سی» در افزایش ظرفیت تولید برق، توسعه گردشگری و توسعه شبکه آبیاری منطقه شمال غرب کشور موثر است. به گزارش تایسیز نیوز، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سد مرزی «قیز قلعه‌سی» با حضور […]

روایت سخنگوی دولت از مزایای افتتاح سد «قیز قلعه‌سی»

روایت سخنگوی دولت از مزایای افتتاح سد «قیز قلعه‌سی»

سخنگوی دولت گفت: افتتاح سد «قیز قلعه‌سی» در افزایش ظرفیت تولید برق، توسعه گردشگری و توسعه شبکه آبیاری منطقه شمال غرب کشور موثر است.

به گزارش تایسیز نیوز، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«سد مرزی «قیز قلعه‌سی» با حضور رئیس‌جمهور کشورمان و رئیس‌جمهور آذربایجان افتتاح شد.

افتتاح این سد علاوه‌بر تثبیت حقوق کشورمان از منابع آب مرزی، در افزایش ظرفیت تولید برق، توسعه گردشگری و توسعه شبکه آبیاری منطقه شمال غرب کشور موثر خواهد بود.»