روسای جدید پلیس فتا و پلیس مبارزه با موادمخدر آذربایجان شرقی معرفی شدند
روسای جدید پلیس فتا و پلیس مبارزه با موادمخدر آذربایجان شرقی معرفی شدند

روسای جدید پلیس فتا و پلیس مبارزه با موادمخدر آذربایجان شرقی معرفی شدند تایسیز نیوز – فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی با صدور حکمی روسای جدید پلیس فتا و پلیس مبارزه با موادمخدر آذربایجان شرقی را منصوب کرد. سردار علی محمدی با صدور حکمی، سرهنگ اکبر محمدجعفری را به عنوان رئیس پلیس فتا استان منصوب […]

روسای جدید پلیس فتا و پلیس مبارزه با موادمخدر آذربایجان شرقی معرفی شدند

روسای جدید پلیس فتا و پلیس مبارزه با موادمخدر آذربایجان شرقی معرفی شدند

تایسیز نیوز – فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی با صدور حکمی روسای جدید پلیس فتا و پلیس مبارزه با موادمخدر آذربایجان شرقی را منصوب کرد.

سردار علی محمدی با صدور حکمی، سرهنگ اکبر محمدجعفری را به عنوان رئیس پلیس فتا استان منصوب و معرفی و از خدمات سرهنگ محمودی رئیس پیشین قدردانی کرد.

همچنین با صدور حکمی سرهنگ حسین امیدی به عنوان رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان منصوب و معرفی و از خدمات و اقدامات شایسته سرهنگ اکبر محمدجعفری رئیس سابق این پلیس قدردانی کرد.