روسیه رییس شورای امنیت سازمان ملل شد
روسیه رییس شورای امنیت سازمان ملل شد

روسیه رییس شورای امنیت سازمان ملل شد با وجود درخواست اوکراین از اعضای شورای امنیت برای مخالفت، روسیه ریاست دوره‌ای این شورای سازمان ملل را برعهده گرفت. آخرین باری که روسیه به ریاست شورای امنیت رسید فوریه ۲۰۲۲ بود که پس از آن تهاجم به اوکراین را آغاز کرد.▫️پیش از این، برای رئیس جمهوری روسیه، […]

روسیه رییس شورای امنیت سازمان ملل شد

با وجود درخواست اوکراین از اعضای شورای امنیت برای مخالفت، روسیه ریاست دوره‌ای این شورای سازمان ملل را برعهده گرفت.

آخرین باری که روسیه به ریاست شورای امنیت رسید فوریه ۲۰۲۲ بود که پس از آن تهاجم به اوکراین را آغاز کرد.▫️پیش از این، برای رئیس جمهوری روسیه، پوتین، به دلیل “ارتکاب به جرایم جنگی” حکم بازداشت بین‌المللی صادر شده است.