روسیه و ایران در یک کشتی تحریم قرار دارند
روسیه و ایران در یک کشتی تحریم قرار دارند

🔻روسیه و ایران در یک کشتی تحریم قرار دارند/ تهران دوست روزهای تحریم مسکو 🔹️طی یک سال اخیر، کشورهای خاورمیانه بارها، به صراحت، اعلام کرده اند که از تفکر منزوی کردن روسیه حمایت نخواهند کرد. این امر نه فقط در افزایش روابط اقتصادی، بلکه در روابط سیاسی نیز منعکس شده است. ازجمله، این روند، در […]

🔻روسیه و ایران در یک کشتی تحریم قرار دارند/ تهران دوست روزهای تحریم مسکو

🔹️طی یک سال اخیر، کشورهای خاورمیانه بارها، به صراحت، اعلام کرده اند که از تفکر منزوی کردن روسیه حمایت نخواهند کرد. این امر نه فقط در افزایش روابط اقتصادی، بلکه در روابط سیاسی نیز منعکس شده است. ازجمله، این روند، در موضوع مهمی برای مسکو و غرب مانند رای دادن کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد به قطعنامه‌های ضد روسیه دنبال شد.

🔹️ایران تجربه بسیار زیادی از زندگی در شرایط تحریم‌ها دارد. مسکو خود را برای تلاش غرب در جهت اعمال فشار اقتصادی و فناوری آماده کرده بود. روسیه خود قادر به تولید محصولات زیادی است، اما برخی کالاها ازجمله محصولات شیمیایی را از ایران خریداری می‌کند.