رونمایی از بدل زنانه مهدی قایدی در تیم ملی
رونمایی از بدل زنانه مهدی قایدی در تیم ملی

رونمایی از بدل زنانه مهدی قایدی در تیم ملی روز گذشته در جریان دیدار تیم ملی جوانان دختران، نگین زندی زننده تک گل پیروزی بخش ایران بود. کسی که معروف به مهدی قائدی فوتبال زنان است.

رونمایی از بدل زنانه مهدی قایدی در تیم ملی

روز گذشته در جریان دیدار تیم ملی جوانان دختران، نگین زندی زننده تک گل پیروزی بخش ایران بود. کسی که معروف به مهدی قائدی فوتبال زنان است.