رویترز: درب‌های سفارت ایران در ریاض بعد از هفت‌سال گشوده شد
رویترز: درب‌های سفارت ایران در ریاض بعد از هفت‌سال گشوده شد

رویترز: درب‌های سفارت ایران در ریاض بعد از هفت‌سال گشوده شد رویترز با اشاره به بازگشایی سفارت ایران در ریاض بعد از سال‌ها، نوشت: براساس گزارش شاهدان عینی، باورود تیمی برای بازدید از سفارت ایران در ریاض، درب‌های سنگین این ملک، امروز بعد از سال‌ها باز شد. این رسانه غربی از مشاهده یک کامیون سفید […]

رویترز: درب‌های سفارت ایران در ریاض بعد از هفت‌سال گشوده شد

رویترز با اشاره به بازگشایی سفارت ایران در ریاض بعد از سال‌ها، نوشت: براساس گزارش شاهدان عینی، باورود تیمی برای بازدید از سفارت ایران در ریاض، درب‌های سنگین این ملک، امروز بعد از سال‌ها باز شد.

این رسانه غربی از مشاهده یک کامیون سفید در ورودی سفارت ایران در ریاض خبر داد.