رویکرد رئیس جمهور تلاش حداکثری بر حفظ آزادی بیان است
رویکرد رئیس جمهور تلاش حداکثری بر حفظ آزادی بیان است

وزیر ارشاد پس از توقیف روزنامه‌ منتقد: رویکرد رئیس جمهور تلاش حداکثری بر حفظ آزادی بیان است اسماعیلی، وزیر ارشاد، در حاشیه‌ی جلسه هیات دولت درباره‌ی توقیف روزنامه سازندگی گفت: با تاکید رئیس‌جمهور تلاش می‌کنیم حداکثر سعه صدر در برخورد با تخلفات رسانه‌ها را داشته باشیم. هیات نظارت بر مطبوعات یک تشکیلات غیر دولتی و […]

وزیر ارشاد پس از توقیف روزنامه‌ منتقد: رویکرد رئیس جمهور تلاش حداکثری بر حفظ آزادی بیان است

اسماعیلی، وزیر ارشاد، در حاشیه‌ی جلسه هیات دولت درباره‌ی توقیف روزنامه سازندگی گفت: با تاکید رئیس‌جمهور تلاش می‌کنیم حداکثر سعه صدر در برخورد با تخلفات رسانه‌ها را داشته باشیم.

هیات نظارت بر مطبوعات یک تشکیلات غیر دولتی و متشکل از نمایندگان دستگاه‌ها و قوای مختلف است و دولت نیز در این هیات تنها یک رای دارد.

در مورد رای اخیر هیات هم تلاش زیادی شده بود تا با نشست های حضوری و تذکرات، از صدور آرای توقیف جلوگیری شود، اما متأسفانه اصرار بر تخلف، هیات را مجبور به این رای کرد.

رویکرد رئیس جمهور تلاش حداکثری بر حفظ آزادی بیان بوده و چه در زمان مسئولیت در قوه قضائیه و چه در دوران ریاست جمهوری، شخصا این موضوع را پیگیری کرده و از حقوق اصحاب رسانه دفاع کرده‌اند.