ریزش ۲۶ هزار واحدی شاخص کل
ریزش ۲۶ هزار واحدی شاخص کل

🔻ریزش ۲۶ هزار واحدی شاخص کل 🔹️شاخص کل بازار بورس تهران پس از پایان معاملات امروز ۲۶ هزار و ۲۴۱ واحد ریزش کرد و به عدد یک میلیون ۲۴۱ هزار واحد رسید.

🔻ریزش ۲۶ هزار واحدی شاخص کل

🔹️شاخص کل بازار بورس تهران پس از پایان معاملات امروز ۲۶ هزار و ۲۴۱ واحد ریزش کرد و به عدد یک میلیون ۲۴۱ هزار واحد رسید.