زاخارووا: انتخابات کنگره نشان دهنده یک شکاف جدی در آمریکا است
زاخارووا: انتخابات کنگره نشان دهنده یک شکاف جدی در آمریکا است

🔻زاخارووا: انتخابات کنگره نشان دهنده یک شکاف جدی در آمریکا است سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه: انتخابات میان دوره‌ای آمریکا نشان‌دهنده تفرقه خطرناک در ایالات متحده و تشکیک رأی‌دهندگان در مورد سالم بودن انتخابات است. 🔹رأی‌گیری در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره نشان می‌دهد که آمریکا به شکلی خطرناک دچار شکاف شده است. 🔹عجله کنونی برای تصاحب […]

🔻زاخارووا: انتخابات کنگره نشان دهنده یک شکاف جدی در آمریکا است

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه: انتخابات میان دوره‌ای آمریکا نشان‌دهنده تفرقه خطرناک در ایالات متحده و تشکیک رأی‌دهندگان در مورد سالم بودن انتخابات است.

🔹رأی‌گیری در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره نشان می‌دهد که آمریکا به شکلی خطرناک دچار شکاف شده است.

🔹عجله کنونی برای تصاحب مجلس سنا و نمایندگان، نمونه دیگری از درگیری عمیق داخلی و نقض همه رویه‌های دموکراتیک در دوره منتهی به نبرد برای رسیدن به کاخ سفید در سال ۲۰۲۴ است