زلزله باند فرودگاهی در ترکیه را شکافت
زلزله باند فرودگاهی در ترکیه را شکافت

زلزله باند فرودگاهی در ترکیه را شکافت 🔹پس از این‌که زلزله‌ای به بزرگی ۷.۸ ریشتر صبح روز دوشنبه (۱۷ بهمن‌ماه) استان «هاتای» ‌ واقع در جنوب شرقی ترکیه را لرزاند و باند فرودگاه هاتای نیز شکافته شد. 🔹پس از این‌که زمین‌لرزه به این فرودگاه به شدت آسیب وارد کرد، ‌ پروازهای آن بلافاصله لغو شد.

زلزله باند فرودگاهی در ترکیه را شکافت

🔹پس از این‌که زلزله‌ای به بزرگی ۷.۸ ریشتر صبح روز دوشنبه (۱۷ بهمن‌ماه) استان «هاتای» ‌ واقع در جنوب شرقی ترکیه را لرزاند و باند فرودگاه هاتای نیز شکافته شد.

🔹پس از این‌که زمین‌لرزه به این فرودگاه به شدت آسیب وارد کرد، ‌ پروازهای آن بلافاصله لغو شد.