زمان برای زمان ایستاد
زمان برای زمان ایستاد

ما فقط مشق نوشتیم از عشق ما فقط رنج کشیدیم آروم برای ما دهه شصتی ها نوشتن از خاطرات مان شاید سخترین کار ممکن باشد چرا که پر است از لحظاتی که بعدها تبدیل به حسرت هایمان شدن و با بازگشت به آنها به راحتی اشک در چشمانمان حلقه می بندد. دوران ریاست جمهوری خاتمی […]

ما فقط مشق نوشتیم از عشق

ما فقط رنج کشیدیم آروم

برای ما دهه شصتی ها نوشتن از خاطرات مان شاید سخترین کار ممکن باشد چرا که پر است از لحظاتی که بعدها تبدیل به حسرت هایمان شدن و با بازگشت به آنها به راحتی اشک در چشمانمان حلقه می بندد.

دوران ریاست جمهوری خاتمی موسیقی ایران تکان بسیار بزرگی خورد و چند خواننده شور و شوق را دوباره به صحنه موسیقی ایران بازگردانند و به خوانندگان پاپ معروف شدند.مردمی که از موسیقی فاصله گرفته بودند دوباره در سالن های موسیقی حاضر شدند.

یکی از این خوانندگان پاپ حسین زمان بود خواننده ای که از آمریکا برگشت و هشت سال در جبهه حضور پیدا کرد و در نهایت میکروفون به دست گرفت و تبدیل به یکی از محبوبترین خوانندگان دهه هشتاد شد.

اما اتفاقات سیاسی در اواخر ریاست جمهوری خاتمی حوادث تلخی را رقم زد و خوانندگان پاپی که تبدیل به اسطوره های موسیقی بین مردم شده بودند یک به یک به نوعی از صحنه کنار رفتند و گوشه نشین شدند.

حسین زمان هم از این قاعده مستثنی نبود و بخاطر حمایت از اصلاحات و خاتمی ممنوع الکار شد و سالها اجازه ندادند او به آنچه عشق می ورزید پرداخت کند و همین دوری و تنهایی باعث شد بیماری در او رخنه و از درون کم کم او را نابود کند.

حسین زمان خواننده محبوب دوران طلایی موسیقی پاپ هم بالاخره این ناملایماتی ها را تاب نیاورد و چشم از این جهان فرو بست و دوباره به ما این موضوع یاد آوری شد که چه انسانهایی را بخاطر منافع برخی افراد به راحتی از دست دادیم و این قصه ادامه دارد.

حسین جان خدانگهدار. و دیدار به قیامت.

فرزاد ملازاده