با اتمام تخریب کف پیاده روها و آسفالت میدان بزرگ ائل گلی برای اصلاح هندسی و ترافیکی این میدان، زیرسازی پیاده روها توسط شهرداری منطقه ۲ به اجرا درآمده است. به گزارش تایسیزنیوز، موسی علی‌پور زنوزی شهردار منطقه با اعلام این خبر گفت: اصلاح ترافیکی و هندسی میدان بزرگ ائل گلی برای سهولت تردد شهروندان […]

با اتمام تخریب کف پیاده روها و آسفالت میدان بزرگ ائل گلی برای اصلاح هندسی و ترافیکی این میدان، زیرسازی پیاده روها توسط شهرداری منطقه ۲ به اجرا درآمده است.

به گزارش تایسیزنیوز، موسی علی‌پور زنوزی شهردار منطقه با اعلام این خبر گفت: اصلاح ترافیکی و هندسی میدان بزرگ ائل گلی برای سهولت تردد شهروندان توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه به مرحله زیرسازی کف پیاده روها رسیده است.

وی افزود: برای اصلاح هندسی میدان بزرگ ائل گلی تخریب آسفالت، کف پیاده رو و جداول فرسوده در هر دو ضلع شرقی و غربی میدان به انجام رسیده است.

علی‌پور تصریح کرد: در راستای رفاه حال شهروندان، اصلاح هندسی میدان ائل گلی با انجام آسفالت ریزی، کف سازی مجدد پیاده رو و جدول گذاری آب‌روها عملیاتی می شود.