سازمان زمین شناسی: زلزله خوی ارتباطی با خشک شدن دریاچه ارومیه ندارد
سازمان زمین شناسی: زلزله خوی ارتباطی با خشک شدن دریاچه ارومیه ندارد

سازمان زمین شناسی: زلزله خوی ارتباطی با خشک شدن دریاچه ارومیه ندارد/اگر ارتباطی وجود داشت، باید تاکنون گسل تبریز هم فعال می‌شد علیرضا شهیدی، رئیس سازمان زمین شناسی کشور: زلزله خوی هیچ ارتباطی با خشک شدن دریاچه ارومیه ندارد و اگر ارتباطی وجود داشت، باید تاکنون گسل تبریز هم فعال می‌شد چون به دریاچه ارومیه […]

سازمان زمین شناسی: زلزله خوی ارتباطی با خشک شدن دریاچه ارومیه ندارد/اگر ارتباطی وجود داشت، باید تاکنون گسل تبریز هم فعال می‌شد

علیرضا شهیدی، رئیس سازمان زمین شناسی کشور: زلزله خوی هیچ ارتباطی با خشک شدن دریاچه ارومیه ندارد و اگر ارتباطی وجود داشت، باید تاکنون گسل تبریز هم فعال می‌شد چون به دریاچه ارومیه نزدیک تر است.

🔹وقتی زلزله در یک منطقه ایجاد می‌شود قدرت آن بیشتر از انفجار بمب اتم است و همراه با وقوع زلزله احتمال سر و صدا و خارج شدن انرژی به صورت نور نیز وجود دارد.