سال جدید، سال تحول در حوزه های عمرانی، خدماتی، شهرسازی و فرهنگی شهرک خاوران
سال جدید، سال تحول در حوزه های عمرانی، خدماتی، شهرسازی و فرهنگی شهرک خاوران

شهردار منطقه ۹ تبریز عنوان کرد:سال جدید، سال تحول در حوزه های عمرانی، خدماتی، شهرسازی و فرهنگی شهرک خاوران دکتر حسین زاده گفت: سال جدید، سال تغییر و تحول مشهود در حوزه های مختلف عمرانی، خدماتی، شهرسازی و فرهنگی در جنوب شرق تبریز و شهرک خاوران است. دکتر محمد حسین زاده شهردار این منطقه، اهم […]

شهردار منطقه ۹ تبریز عنوان کرد:سال جدید، سال تحول در حوزه های عمرانی، خدماتی، شهرسازی و فرهنگی شهرک خاوران

دکتر حسین زاده گفت: سال جدید، سال تغییر و تحول مشهود در حوزه های مختلف عمرانی، خدماتی، شهرسازی و فرهنگی در جنوب شرق تبریز و شهرک خاوران است.

دکتر محمد حسین زاده شهردار این منطقه، اهم برنامه های کاری اولویت دار این منطقه را در مدیریت شهری جنوب شرق تبریز تشریح کرد.دکتر حسین زاده با بیان اینکه سال جدید سال تغییر و تحول مشهود در خصوص تکریم ارباب رجوع، تکمیل و احداث پروژه های عمرانی، خدماتی، شهرسازی و فرهنگی خواهد بود، اظهار داشت: خلاقیت و نوآوری، تعهد و وجدان کاری، سرعت و دقت از اهم توجهات کاری برای نیل به اهداف پیش بینی شده در سال جدید می باشد.

دکتر حسین زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد مدیریت شهری منطقه ۹ در سال گذشته، اعتمادسازی و ضابطه مند بودن اقدامات و تعصب سازمانی را از نکات قابل توجه در مدیریت شهری این منطقه برشمرد و خاطر نشان کرد: در این راستا با تحقق ۱۲۰ درصدی بودجه و عملکرد موفق و قابل قبول در پرداخت های معوق پیمانکاران، گام های مهمی در جهت اهداف پیش بینی شده مدیریت شهری منطقه برداشته شده است.

شهردار منطقه ۹، با بیان اینکه در سال جدید نیز با امیدواری و توان و همتی مضاعف در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده حرکت خواهیم کرد، تصریح کرد: در مسیر خدمتگزاری و تقسیم امورات بین افراد، عدالت مدنظر و مورد تأکید می باشد که امید است مجموعه این اقدامات موجبات افزایش راندمان کاری کارکنان و رضایتمندی شهروندان را از مدیریت شهری فراهم سازد.