ساماندهی ورودی شرق تبریز با بهره‌برداری از مسیرگشایی پنج کیلومتری جاده تهران
ساماندهی ورودی شرق تبریز با بهره‌برداری از مسیرگشایی پنج کیلومتری جاده تهران

ساماندهی ورودی شرق تبریز با بهره‌برداری از مسیرگشایی پنج کیلومتری جاده تهران شهرداری تبریز:در مسیرگشایی باند کندرو جنوبی جاده تهران تملک ۱۱ پلاک باقی مانده و در شش ماهه اول سال آینده این پروژه قابل بهره برداری خواهد بود. مسیرگشایی باندکندروی جنوبی جاده تهران به عنوان یکی از پروژه‌های مهم عمرانی شرق تبریز در اولویت […]

ساماندهی ورودی شرق تبریز با بهره‌برداری از مسیرگشایی پنج کیلومتری جاده تهران

شهرداری تبریز:در مسیرگشایی باند کندرو جنوبی جاده تهران تملک ۱۱ پلاک باقی مانده و در شش ماهه اول سال آینده این پروژه قابل بهره برداری خواهد بود.

مسیرگشایی باندکندروی جنوبی جاده تهران به عنوان یکی از پروژه‌های مهم عمرانی شرق تبریز در اولویت برنامه‌های عمرانی شهرداری منطقه ۵ است.

به گفته هوشیار، ۱۹ هزار و ۵۷۳ مترمربع املاک در مسیر این پروژه قرار داشت که تملک بخش وسیعی از آنها انجام شده و تملک ۱۱ پلاک ثبتی باقی مانده است.

این پروژه به طول ۵ کیلومتر و عرض ۸ متر طراحی شده و نقش مهمی در تغییر مبلمان شرق شهر خواهد داشت. با تکمیل این پروژه هماننند باند کندروی شمالی جاده تهران شاهد رونق اقتصادی و حضور برندهای مشهور تجاری و اقتصادی کشور در ورودی شرق تبریز خواهیم بود.

مسیر جاده تهران مهم‌ترین ورودی تبریز محسوب می‌شود که شهرداری منطقه ۵ با بهره‌برداری باند کندرو جنوبی می تواند در ساماندهی ورودی شرق شهر نقش مهمی ایفا کند.