سبحانی، اقتصاددان: معیار برای تشخیص سلیقه‌ای نبودن تصمیمات، «قانون» است
سبحانی، اقتصاددان: معیار برای تشخیص سلیقه‌ای نبودن تصمیمات، «قانون» است

سبحانی، اقتصاددان: معیار برای تشخیص سلیقه‌ای نبودن تصمیمات، «قانون» است حسن سبحانی در انتقاد از مصوبه مولدسازی اموال دولت و بحث مصونیت قانونی اعضای هیئت آن در توییتی نوشت: ‏در نظامات حکمرانی، معیار برای تشخیص سلیقه‌ای نبودن تصمیمات، «قانون» است.  🔹بر این اساس وقتی در جامعه‌ای، قوانین و مقررات در موضوعی مشخص، برای مدتی موقوف‌الاجرا […]

سبحانی، اقتصاددان: معیار برای تشخیص سلیقه‌ای نبودن تصمیمات، «قانون» است

حسن سبحانی در انتقاد از مصوبه مولدسازی اموال دولت و بحث مصونیت قانونی اعضای هیئت آن در توییتی نوشت: ‏در نظامات حکمرانی، معیار برای تشخیص سلیقه‌ای نبودن تصمیمات، «قانون» است. 

🔹بر این اساس وقتی در جامعه‌ای، قوانین و مقررات در موضوعی مشخص، برای مدتی موقوف‌الاجرا اعلام می‌شود، دیگر معیاری باقی نمی‌ماندکه «تصمیم» خلاف و یا غیر منطبق با «آن»، «تخلف» محسوب شده و قابل رصد و مجازات باشد.