سجده نخست وزیر انگلیس در هند جنجالی شد
سجده نخست وزیر انگلیس در هند جنجالی شد

سجده نخست وزیر انگلیس در هند جنجالی شد تصویری از ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس در حال سجده در برابر خدایان در جریان بازدید از معبد هندو‌ها در هند بحث‌برانگیز شده است. رئیس حزب راستگرای بریتانیا در توضیح این عکس گفت: این برای نخست وزیر انگلیس غیرقابل قبول است… چرا هند توسط رئیس جمهور سفیدپوست […]

سجده نخست وزیر انگلیس در هند جنجالی شد

تصویری از ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس در حال سجده در برابر خدایان در جریان بازدید از معبد هندو‌ها در هند بحث‌برانگیز شده است. رئیس حزب راستگرای بریتانیا در توضیح این عکس گفت: این برای نخست وزیر انگلیس غیرقابل قبول است… چرا هند توسط رئیس جمهور سفیدپوست اداره نمی‌شود؟