سخنگوی سازمان انرژی اتمی: دیده شدن ذرات اتمی ۸۴ درصد از لحاظ فنی طبیعی است
سخنگوی سازمان انرژی اتمی: دیده شدن ذرات اتمی ۸۴ درصد از لحاظ فنی طبیعی است

سخنگوی سازمان انرژی اتمی: دیده شدن ذرات اتمی ۸۴ درصد از لحاظ فنی طبیعی است/ آژانس ناشیانه بازی سیاسی می‌کند بهروز کمالوندی:دیده شدن ذرات اتمی ۸۴ درصد در یک فرایند غنی سازی امری طبیعی است. یعنی ممکن است ما ۵ درصد تولید کنیم و ذرات ۱۱ درصد را ببینیم و یا ۲۰ درصد تولید کنیم […]

سخنگوی سازمان انرژی اتمی: دیده شدن ذرات اتمی ۸۴ درصد از لحاظ فنی طبیعی است/ آژانس ناشیانه بازی سیاسی می‌کند

بهروز کمالوندی:دیده شدن ذرات اتمی ۸۴ درصد در یک فرایند غنی سازی امری طبیعی است.

یعنی ممکن است ما ۵ درصد تولید کنیم و ذرات ۱۱ درصد را ببینیم و یا ۲۰ درصد تولید کنیم اما ذره ۳۷ درصد ببینیم، در گذشته هم این موارد بوده است.

آژانس ناشیانه بازی سیاسی می‌کند لااقل طوری بازی کند که تعدادی از افراد فنی به تردید نیفتند.