سخنگوی شورای رقابت: قیمت خودروهای مونتاژی افزایش نخواهد یافت
سخنگوی شورای رقابت: قیمت خودروهای مونتاژی افزایش نخواهد یافت

سخنگوی شورای رقابت: قیمت خودروهای مونتاژی افزایش نخواهد یافت شجاعی، سخنگوی شورای رقابت: موضوع قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی در کارگروه در حال بررسی است، زیرا هنوز سازمان حمایت و وزارت صمت قیمت‌ها را اعلام نکرده‌اند. 🔹در مورد خودروهای مونتاژی احتمالا نه تنها افزایش قیمت نخواهیم داشت، بلکه تا حدودی کاهش قیمت هم داریم.                       

سخنگوی شورای رقابت: قیمت خودروهای مونتاژی افزایش نخواهد یافت

شجاعی، سخنگوی شورای رقابت: موضوع قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی در کارگروه در حال بررسی است، زیرا هنوز سازمان حمایت و وزارت صمت قیمت‌ها را اعلام نکرده‌اند.

🔹در مورد خودروهای مونتاژی احتمالا نه تنها افزایش قیمت نخواهیم داشت، بلکه تا حدودی کاهش قیمت هم داریم.