سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: باید چند نفر که در بازار ارز و سکه فساد ایجاد کردند، را اعدام کنند
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: باید چند نفر که در بازار ارز و سکه فساد ایجاد کردند، را اعدام کنند

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: باید چند نفر که در بازار ارز و سکه فساد ایجاد کردند، را اعدام کنند کاظم دلخوش: به هم‌ریختگی در تیم اقتصادی دولت وجود دارد بین دستگاه‌ها نمی‌توان جنگ به پا کرد/ رییسی فرد خوبی است و باید کمکش کرد این وضع قابل تحمل نیست؛ اگر آقایان دست به کار نشوند […]

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: باید چند نفر که در بازار ارز و سکه فساد ایجاد کردند، را اعدام کنند

کاظم دلخوش: به هم‌ریختگی در تیم اقتصادی دولت وجود دارد بین دستگاه‌ها نمی‌توان جنگ به پا کرد/ رییسی فرد خوبی است و باید کمکش کرد این وضع قابل تحمل نیست؛ اگر آقایان دست به کار نشوند ما وارد استیضاح می‌شویم و این دولت را از عدد می‌اندازیم