سردار فرجی: امپراطوری دروغ غرب معانی کلمات را در ذهن جوانانمان تغییر داده
سردار فرجی: امپراطوری دروغ غرب معانی کلمات را در ذهن جوانانمان تغییر داده

🔻سردار فرجی: امپراطوری دروغ غرب معانی کلمات را در ذهن جوانانمان تغییر داده/ باید جهاد در فضای مجازی آغاز شود فرمانده سپاه خراسان شمالی: باید جهاد در فضای مجازی آغاز شود و دو قطبی ایجاد شده در کشور از بین رود چراکه دشمن به دنبال رو در رو قرار دادن مردم و قومیت ها است. […]

🔻سردار فرجی: امپراطوری دروغ غرب معانی کلمات را در ذهن جوانانمان تغییر داده/ باید جهاد در فضای مجازی آغاز شود

فرمانده سپاه خراسان شمالی: باید جهاد در فضای مجازی آغاز شود و دو قطبی ایجاد شده در کشور از بین رود چراکه دشمن به دنبال رو در رو قرار دادن مردم و قومیت ها است.

🔹امپراطوری دروغ غرب در بستر فضای مجازی آنقدر قوی عمل کرده که حتی معانی کلمات را نیز در ذهن جوانانمان تغییر داده است.

🔹امروز در حالی از واژه دیکتاتور برای حاکمان استفاده می شود که در موارد مشابه در کشورهای همسایه برخورد حاکمان بسیار شدید بوده است به طوری که هزاران نفر کشته شده اند و بسیاری از کار برکنار شده اند.