سرمایه گذاری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی برای مراکز درمانی آذربایجان شرقی
سرمایه گذاری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی برای مراکز درمانی آذربایجان شرقی

سرمایه گذاری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی برای مراکز درمانی آذربایجان شرقی معاون توسعه مدیریت و منابع رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از سرمایه گذاری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی دولت در آذربایجان شرقی برای خرید انواع تجهیزات و لوازم بیمارستانی و مراکز درمانی در ۲ سال گذشته خبر داد. علی جنتی افزود: […]

سرمایه گذاری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی برای مراکز درمانی آذربایجان شرقی

معاون توسعه مدیریت و منابع رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از سرمایه گذاری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی دولت در آذربایجان شرقی برای خرید انواع تجهیزات و لوازم بیمارستانی و مراکز درمانی در ۲ سال گذشته خبر داد.

علی جنتی افزود: هم اکنون نیز اعتباری معادل یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای خرید این تجهیزات و لوازم در دست اقدام است.