سپاهان و تراکتور بی‌شکست‌ترین تیم‌های فعلی لیگ‌برتر ایران
سپاهان و تراکتور بی‌شکست‌ترین تیم‌های فعلی لیگ‌برتر ایران

سپاهان و تراکتور بی‌شکست‌ترین تیم‌های فعلی لیگ‌برتر ایران تیم‌های سپاهان و تراکتور با شش بازی بدون شکست، موفق‌ترین تیم‌های فعلی لیگ در زمینه بی‌شکستی در بازی‌های متوالی هستند. سپاهان و تراکتور آخرین‌بار در هفته چهاردهم مسابقات لیگ‌برتر برابر رقبای خود بازنده شدند اما از آن زمان به بعد در هیچ‌کدام از بازی‌های لیگ‌برتر بازنده نبوده‌اند، […]

سپاهان و تراکتور بی‌شکست‌ترین تیم‌های فعلی لیگ‌برتر ایران

تیم‌های سپاهان و تراکتور با شش بازی بدون شکست، موفق‌ترین تیم‌های فعلی لیگ در زمینه بی‌شکستی در بازی‌های متوالی هستند.

سپاهان و تراکتور آخرین‌بار در هفته چهاردهم مسابقات لیگ‌برتر برابر رقبای خود بازنده شدند اما از آن زمان به بعد در هیچ‌کدام از بازی‌های لیگ‌برتر بازنده نبوده‌اند، در این مدت سپاهان ۶برد به‌دست آورده و تیم تراکتور صاحب ۴برد و دومساوی شده است.

بعد از تیم‌های سپاهان و تراکتور، تیم آلومینیوم اراک هم ۵هفته بدون باخت را سپری کرده است، آن‌ها در این مدت دوبرد و ۳مساوی به‌دست آورده‌اند.

استقلال هم ۴هفته است که نباخته، آن‌ها بعد از باخت به تیم سپاهان در هفته شانزدهم، در ۴بازی متوالی خود ۴برد روحیه‌بخش به.دست آورده‌اند.

در این میان تنها دوتیم دیگر هستند که حداقل در دوهفته بازنده نشده‌اند و سایر تیم‌ها حتی دوبازی بدون باخت متوالی هم ندارند، بر این اساس گل‌گهر سیرجان و مس کرمان دوتیمی هستند که در دوهفته اخیر با یک برد و یک مساوی عملکرد نسبتا روحیه بخشی را ثبت کرده‌اند.