سید حسن خمینی: امروز تیم ملی بی نظیر بود
سید حسن خمینی: امروز تیم ملی بی نظیر بود

سید حسن خمینی: امروز تیم ملی بی نظیر بود/ ایران واحد و با‌امید می‌تواند ما را به فردای بهتری برساند سیدحسن خمینی:از تیم ملی و بازیکنان بزرگش تنها همین بازی و نتیجه را می توان انتظار داشت. 🔹امروز تیم ملی بی نظیر بود. سالها بود از این تیم چنین بازی دلچسبی ندیده بودیم. جدای از […]

سید حسن خمینی: امروز تیم ملی بی نظیر بود/ ایران واحد و با‌امید می‌تواند ما را به فردای بهتری برساند

سیدحسن خمینی:از تیم ملی و بازیکنان بزرگش تنها همین بازی و نتیجه را می توان انتظار داشت.

🔹امروز تیم ملی بی نظیر بود. سالها بود از این تیم چنین بازی دلچسبی ندیده بودیم. جدای از نتیجه و بازی بسیار منطقی و زیبا، توان تیم در پشت سر گذاشتن شکست قبل و خروج از حاشیه هایی که غیرجوانمردانه برای آنها فراهم شده بود، یک کار بزرگ و مردانه بود.

🔹به کی‌روش و بچه های خوب تیم تبریک می گویم و از همه آنها به سهم خود سپاسگزار هستم و برای آنها آرزوی روزهای بهتری دارم. امروز «ایران واحد و با امید» می تواند ما را به فردای بهتری برساند.

🔹و به قول دوست‌مان «چقدر خوبیم ما»