سید حسن خمینی: امروز طوفان های سنگینی پیش روست
سید حسن خمینی: امروز طوفان های سنگینی پیش روست

سید حسن خمینی: امروز طوفان های سنگینی پیش روست؛ مهمترین آنها جنگ اقتصادی است دشمنان خارجی ما بیکار نبوده اند؛ تحریم ها روز به روز بر مشکلات می دمند ما سر سفره مردم هستیم؛ اتاق ها را شیشه ای و به تعبیر امیرالمؤمنین(ع) دیوارها را نازک کنیم فقر فی حد نفسه بد است؛ فقری که […]

سید حسن خمینی: امروز طوفان های سنگینی پیش روست؛ مهمترین آنها جنگ اقتصادی است دشمنان خارجی ما بیکار نبوده اند؛ تحریم ها روز به روز بر مشکلات می دمند ما سر سفره مردم هستیم؛ اتاق ها را شیشه ای و به تعبیر امیرالمؤمنین(ع) دیوارها را نازک کنیم فقر فی حد نفسه بد است؛ فقری که احساس کنم ظلم است و دیگران عامل فقر من بوده اند، به پرخاشگری می انجامد

سید حسن خمینی در مراسم تجدید میثاق رییس و نمایندگان مجلس با آرمان‌های امام گفت: امیرالمؤمنین(ع) به مالک می فرمایند برای اینکه نتوانی خیانت کنی خودت را در «لین الحجاب» قرار بده. حصن حاکمان برای اینکه خیانت نکنند، «اتاق شیشه ای» و حجاب های لین و باریک است.

🔹هرچه بیشتر حجاب ها برداشته شود، فساد و خیانت کمتر می شود. بعد نظارتی مجلس، دومین رکن این جایگاه رکین در نظام جمهوری اسلامی است.

🔹ما سر سفره مردم هستیم؛ اتاق ها را شیشه ای و به تعبیر امیرالمؤمنین(ع) دیوارها را نازک کنیم؛ به این شرط خودمان را در حصن قرار داده ایم.