سیل ارسباران به ۶۱ روستا خسارت زد
سیل ارسباران به ۶۱ روستا خسارت زد

سیل ارسباران به ۶۱ روستا خسارت زد مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان شرقی گفت: در اثر سیل شب گذشته منطقه ارسباران به ۳۱ روستا در اهر، ۲۰ روستای ورزقان و ۱۰ روستای خداآفرین خسارت وارد شده است.

سیل ارسباران به ۶۱ روستا خسارت زد

مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان شرقی گفت: در اثر سیل شب گذشته منطقه ارسباران به ۳۱ روستا در اهر، ۲۰ روستای ورزقان و ۱۰ روستای خداآفرین خسارت وارد شده است.