شادی پر از بغض
شادی پر از بغض

شادی پر از بغض 🔹باید از شکست‌ها درس گرفت. تیم ملی اشتباهات بازی قبل را برطرف کرد و پیروز شد 🔹دیروز مردم ایران با گلوی پر از بغض شادمان بودند

شادی پر از بغض

🔹باید از شکست‌ها درس گرفت. تیم ملی اشتباهات بازی قبل را برطرف کرد و پیروز شد

🔹دیروز مردم ایران با گلوی پر از بغض شادمان بودند