شمار قربانیان زلزله‌ در ترکیه به ۴۵۴۴ تن رسید
شمار قربانیان زلزله‌ در ترکیه به ۴۵۴۴ تن رسید

شمار قربانیان زلزله‌ در ترکیه به ۴۵۴۴ تن رسید 🔹بنا بر اعلام مرکز مقابله با حوادث غیر مترقبه ترکیه، شمار قربانیان زلزله‌های روز گذشته در جنوب شرق ترکیه به ۴۵۴۴ نفر و مصدومان نیز به ۲۶ هزار و ۷۲۱ نفر رسیده است. 🔹تاکنون بیش از هشت هزار زلزله‌زده از زیر آوار نجات یافتند.

شمار قربانیان زلزله‌ در ترکیه به ۴۵۴۴ تن رسید

🔹بنا بر اعلام مرکز مقابله با حوادث غیر مترقبه ترکیه، شمار قربانیان زلزله‌های روز گذشته در جنوب شرق ترکیه به ۴۵۴۴ نفر و مصدومان نیز به ۲۶ هزار و ۷۲۱ نفر رسیده است.

🔹تاکنون بیش از هشت هزار زلزله‌زده از زیر آوار نجات یافتند.