شهرداران آذربایجان غربی مهمان سازمان سرمایه گذاری
شهرداران آذربایجان غربی مهمان سازمان سرمایه گذاری

شهرداران آذربایجان غربی مهمان سازمان سرمایه گذاری بازدید و تور سرمایه گذاری شهرداری تبریز با حضور شهرداران، مدیران و کارشناسان مالی و سرمایه‌گذاری شهرداری‌های استان آذربایجان غربی برگزار شد. به گزارش تایسیز نیوز، بازدید و جلسات هم‌اندیشی با شهرداران، مدیران و کارشناسان مالی و سرمایه‌گذاری شهرداری‌های استان آذربایجان غربی، در قالب سفر آموزشی، استفاده از […]

شهرداران آذربایجان غربی مهمان سازمان سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

بازدید و تور سرمایه گذاری شهرداری تبریز با حضور شهرداران، مدیران و کارشناسان مالی و سرمایه‌گذاری شهرداری‌های استان آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش تایسیز نیوز، بازدید و جلسات هم‌اندیشی با شهرداران، مدیران و کارشناسان مالی و سرمایه‌گذاری شهرداری‌های استان آذربایجان غربی، در قالب سفر آموزشی، استفاده از تجربیات و بازدید از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، برگزار شد.

در این رویداد با تحلیل عملکرد واحدهای مالی و سرمایه‌گذاری شهرداری کلانشهر تبریز، به بررسی پروژه ها، نحوه انتشار فراخوان‌ها، واگذاری پروژه های مشارکتی، اجرا شد.

در ادامه این تور آموزشی دو روزه، ضمن بازدید از پروژه های سرمایه گذاری لاله پارک و برج تجارت جهانی، نحوه اجرای طرح سرمایه گذاری برخی دیگر از پروژه های شاخص سرمایه گذاری شهر تبریز تشریح شد.