شهردار اسبق تبریز رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان در آذربایجان شرقی شد
شهردار اسبق تبریز رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان در آذربایجان شرقی شد

شهردار اسبق تبریز رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان در آذربایجان شرقی شد ▫️طی حکمی از سوی علی عبدالعلی زاده رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان، «فریدون درویش‌زاده»، رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان در آذربایجان شرقی شد. ▫️درویش‌زاده، سابقه شهرداری تبریز در سال‌های ۷۲ تا ۷۶ را دارد، با رفتن «علی عبدالعلی‌زاده» استاندار وقت آذربایجان‌شرقی به وزارت مسکن و شهرسازی […]

شهردار اسبق تبریز رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان در آذربایجان شرقی شد

▫️طی حکمی از سوی علی عبدالعلی زاده رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان، «فریدون درویش‌زاده»، رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان در آذربایجان شرقی شد.

▫️درویش‌زاده، سابقه شهرداری تبریز در سال‌های ۷۲ تا ۷۶ را دارد، با رفتن «علی عبدالعلی‌زاده» استاندار وقت آذربایجان‌شرقی به وزارت مسکن و شهرسازی به معاونت وزیر انتخاب شد و در سال‌های گذشته نیز ریاست سازمان نوسازی شهرداری تهران را به عهده داشت.