شهردار تبریز از هزینه ۹ هزار و ۳۷۰ میلیارد ریالی برای ۲۰ رشته مسیرگشایی طی سال گذشته خبر داد.
شهردار تبریز از هزینه ۹ هزار و ۳۷۰ میلیارد ریالی برای ۲۰ رشته مسیرگشایی طی سال گذشته خبر داد.

شهردار تبریز خبر داد:هزینه ۹ هزار و ۳۷۰ میلیارد ریالی برای ۲۰ رشته مسیرگشایی طی سال گذشته شهردار تبریز از هزینه ۹ هزار و ۳۷۰ میلیارد ریالی برای ۲۰ رشته مسیرگشایی طی سال گذشته خبر داد. به گزارش تایسیز نیوز،یعقوب هوشیار امروز در یکصد و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره […]

شهردار تبریز خبر داد:هزینه ۹ هزار و ۳۷۰ میلیارد ریالی برای ۲۰ رشته مسیرگشایی طی سال گذشته

شهردار تبریز از هزینه ۹ هزار و ۳۷۰ میلیارد ریالی برای ۲۰ رشته مسیرگشایی طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش تایسیز نیوز،یعقوب هوشیار امروز در یکصد و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به تحقق ۱۱۵ درصدی بودجه حوزه عمرانی، گفت: با اصافه شدن اسناد بین راهی، شاهد افزایش میزان تحقق بودجه خواهیم بود.وی میزان توزیع آسفالت سال گذشته در سطح شهر تبریز را بیش از ۲۰۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: ۵۰ درصد این آسفالت ریزی شهرداری تبریز در مناطق محروم بوده است.

شهردار تبریز بهره برداری از شش تقاطع غیرهمسطح و همچنین ایجاد سه ایستگاه آتش‌نشانی را از جمله پروژه های مهم سال گذشته عنوان کرد.

وی با بیان اینکه مدیریت شهری نگاه ویژه ای به موضوع مسیرگشایی بخصوص در مناطق کم برخوردار دارد، اظهار کرد: سال گذشته برای اجرای ۲۰ رشته مسیرگشایی از جمله ۴۵ متری انقلاب، علیپور، ابراز، سعیدی و علی بقال ۹۳۷ میلیارد تومان هزینه شده است.