شهردار تبریز اعلام کرد:مرکز همایش‌های بین‌المللی تبریز تکمیل می‌شود
شهردار تبریز اعلام کرد:مرکز همایش‌های بین‌المللی تبریز تکمیل می‌شود

شهردار تبریز اعلام کرد:مرکز همایش‌های بین‌المللی تبریز تکمیل می‌شود شهردار تبریز گفت: اجرای فاز نهایی و تکمیلی پروژه مرکز همایش‌های بین المللی تبریز به زودی در دستور کار شهرداری تبریز قرار می‌گیرد. به گزارش شهریار، یعقوب هوشیار با اعلام این خبر اظهار کرد: مرکز همایش‌های بین المللی تبریز به عنوان یکی از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های […]

شهردار تبریز اعلام کرد:مرکز همایش‌های بین‌المللی تبریز تکمیل می‌شود شهردار تبریز گفت: اجرای فاز نهایی و تکمیلی پروژه مرکز همایش‌های بین المللی تبریز به زودی در دستور کار شهرداری تبریز قرار می‌گیرد.

به گزارش شهریار، یعقوب هوشیار با اعلام این خبر اظهار کرد: مرکز همایش‌های بین المللی تبریز به عنوان یکی از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و هنری و سرمایه بزرگ اجتماعی شهرداری، از اهمیت ویژه ای برای مدیریت شهری برخوردار است و ما به دنبال آن هستیم تا با رفع نواقص موجود در این مجموعه بزرگ و منحصر به فرد، نسبت به تکمیل فازهای بعدی آن اقدام کنیم.

شهردار تبریز همچنین از برنامه ریزی شهرداری برای نوسازی، مرمت و بهسازی مرکز همایش‌های بین المللی به موازات تکمیل فازهای باقی مانده از این مجموعه خبر داد و افزود: اجرای این طرح در قالب برنامه‌های سال آینده شهرداری پیش بینی خواهد شد.