شهردار تبریز خبر داد: عزم جدی مدیریت شهری برای راه‌اندازی فاز ۱ خط ۲ مترو
شهردار تبریز خبر داد: عزم جدی مدیریت شهری برای راه‌اندازی فاز ۱ خط ۲ مترو

شهردار تبریز خبر داد: عزم جدی مدیریت شهری برای راه‌اندازی فاز ۱ خط ۲ مترو یعقوب هوشیار:ایستگاه گازران قطار شهری تبریز طبق روزشمار و وعده‌ای که به شهروندان داده بودیم، به بهره‌برداری رسید. ▫️از همه زحمت‌کشان و عوامل این پروژه قدردانی می‌کنم و خوشحالم که طبق وعده‌ای که به شهروندان داده بودیم، این ایستگاه در […]

شهردار تبریز خبر داد: عزم جدی مدیریت شهری برای راه‌اندازی فاز ۱ خط ۲ مترو

یعقوب هوشیار:ایستگاه گازران قطار شهری تبریز طبق روزشمار و وعده‌ای که به شهروندان داده بودیم، به بهره‌برداری رسید.

▫️از همه زحمت‌کشان و عوامل این پروژه قدردانی می‌کنم و خوشحالم که طبق وعده‌ای که به شهروندان داده بودیم، این ایستگاه در موعد مقرر افتتاح شد.

▫️با رفع نواقصی که از گذشته وجود داشته، خدمات‌رسانی به شهروندان در خط ۱ مترو بطور کامل انجام می‌شود.