شهردار منطقه پنج تبریز خبر داد :  آسفالت ریزی اساسی ورودی شهرک اکباتان شروع شد
شهردار منطقه پنج تبریز خبر داد :  آسفالت ریزی اساسی ورودی شهرک اکباتان شروع شد

شهردار منطقه پنج تبریز خبر داد : آسفالت ریزی اساسی ورودی شهرک اکباتان شروع شد ورودی اصلی شهرک اکباتان با آسفالت ریزی اساسی ساماندهی می شود. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج شهردار منطقه پنج تبریز اعلام کرد وگفت : شهرک اکباتان که در مسیر سه راهی […]

شهردار منطقه پنج تبریز خبر داد :

آسفالت ریزی اساسی ورودی شهرک اکباتان شروع شد

ورودی اصلی شهرک اکباتان با آسفالت ریزی اساسی ساماندهی می شود. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج شهردار منطقه پنج تبریز اعلام کرد وگفت : شهرک اکباتان که در مسیر سه راهی اهر واقع شده یکی از شهرک های جدید الاحداث تبریز محسوب می شود و با استقبال انبوه سازان مواجه شده است. وی در ادامه در رابطه با ساماندهی این شهرک گفت : ورودی اصلی شهرک اکباتان با ۱۵۰۰ تن آسفالت ساماندهی می شود. مهندس نساج در این رابطه افزود : آسفالت ریزی اساسی ورودی اکباتان به طول یک کیلومترو با ۱۵۰۰ تن آسفالت شروع شده است.