شوخی و خنده دو کشتی‌گیر تیم ملی پس از درگیری جنجالی
شوخی و خنده دو کشتی‌گیر تیم ملی پس از درگیری جنجالی

شوخی و خنده دو کشتی‌گیر تیم ملی پس از درگیری جنجالی در حالی که تمرینات تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ادامه دارد، درگیری امیرحسین زارع با کامران قاسمپور حاشیه ای را برای این تیم به وجود آورد که با اخراج زارع از اردوی تیم ملی همراه بود. روز سه […]

شوخی و خنده دو کشتی‌گیر تیم ملی پس از درگیری جنجالی

در حالی که تمرینات تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ادامه دارد، درگیری امیرحسین زارع با کامران قاسمپور حاشیه ای را برای این تیم به وجود آورد که با اخراج زارع از اردوی تیم ملی همراه بود.

روز سه شنبه و پس از برگزاری نشست انضباطی و عذرخواهی امیرحسین زارع، این ملی پوش به اردوی تیم ملی برگشت و در کنار سایرین به تمرین پرداخت.

در تصویری که از بازگشت زارع ثبت شده او در کنار پژمان درستکار و کامران قاسمپور با چهره و شرایطی متفاوت حضور دارد.