شوربختی، سرنوشت مختوم دو سد
شوربختی، سرنوشت مختوم دو سد

شوربختی، سرنوشت مختوم دو سد 🔹کارشناسان محیط زیست نگران آبگیری سد چم‌شیر هستند آن‌ها معتقدند آبگیری این سد تکرار اشتباه آبگیری سد گتوند است. محمد درویش، فعال محیط زیست:با آبگیری سد احتمال اینکه سالانه ۵۰۰ هزار تن نمک در مخزن آن انباشته شود زیاد است. 🔹 این نمک در نهایت می‌تواند باعث افزایش شوری چشمه‌های […]

شوربختی، سرنوشت مختوم دو سد

🔹کارشناسان محیط زیست نگران آبگیری سد چم‌شیر هستند آن‌ها معتقدند آبگیری این سد تکرار اشتباه آبگیری سد گتوند است.

محمد درویش، فعال محیط زیست:با آبگیری سد احتمال اینکه سالانه ۵۰۰ هزار تن نمک در مخزن آن انباشته شود زیاد است.

🔹 این نمک در نهایت می‌تواند باعث افزایش شوری چشمه‌های شور پایین دست سد شود که منابع آب زیرزمینی و سطحی متاثر آن است.

🔹با آبگیری سد چم‌شیر آن وعده‌های تامین زمین کشاورزی و برق به نتیجه نمی‌رسد. حتی بخش قابل توجه اراضی کشاورزی هم در دو استان بوشهر و خوزستان به احتمال زیاد از حیز انتفاع خارج می‌شود.

حسین آخانی، استاد دانشگاه:رودخانه زهره که سد چمشیر بر روی آن واقع شده است یک رودخانه‌ی کاملا شور است که با احداث سد، در بهترین حالت شوری آن دو برابر خواهد شد و در واقع آب آن غیر قابل شرب و غیر قابل کشاورزی هست.