شیوع اعتیاد در آذربایجان شرقی از متوسط کشوری پایین تر است
شیوع اعتیاد در آذربایجان شرقی از متوسط کشوری پایین تر است

شیوع اعتیاد در آذربایجان شرقی از متوسط کشوری پایین تر است امیر رنجبر دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی:شیوع اعتیاد در آذربایجان شرقی ۱.۲۲ درصد نسبت به کل جمعیت است که این آمار نسبت به متوسط کشوری پایین تر است. ▫️بر اساس آخرین آمارهای موجود متوسط شیوع اعتیاد در کشور برابر با […]

شیوع اعتیاد در آذربایجان شرقی از متوسط کشوری پایین تر است

امیر رنجبر دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی:شیوع اعتیاد در آذربایجان شرقی ۱.۲۲ درصد نسبت به کل جمعیت است که این آمار نسبت به متوسط کشوری پایین تر است.

▫️بر اساس آخرین آمارهای موجود متوسط شیوع اعتیاد در کشور برابر با ۵.۴ درصد بین سنین ۱۵ تا ۶۴ سال است که این رقم در آمارهای جهانی معادل ۵.۶ درصد می باشد و طبق آمارهای سازمان ملل متحد ۹۲ درصد مردم جهان به نوعی با آسیب ها و ناهنجاری های مواد مخدر دست به گریبان هستند.

▫️ اکنون مواد مخدر به چهارمین پدیده خطرناک در بین کشورهای جهان تبدیل شده و تقاضای آن در جهان به ۲۶ درصد رسیده که این موضوع کشورمان را به علت واقع شدن در مسیر حمل و نقل از افغانستان در موقعیت ویژه ای قرار داده است.

▫️مرکز نگهداری ماده ۱۶ زنان در تبریز راه اندازی میشود و کارهای ساختمانی و تجهیزات آن به اتمام رسیده است اما به دلیل برخی کمبودها این مرکز به طور رسمی بهره برداری نشده اما امیدواریم با حمایت شهرداری و سازمان بهزیستی این هدف محقق شود.