صحبت های تاج الدینی در مورد حوادث اخیر
صحبت های تاج الدینی در مورد حوادث اخیر

🔻نماینده مجلس: دشمنان بدانند ایرانی که امنیت سوریه، یمن، عراق و کشور‌های دیگر منطقه را تامین می‌کند، خیابان‌هایش را به دست اغتشاشگران نمی‌دهد میرتاج الدینی، رئیس مجمع نمایندگان شمال‌غرب کشور در مجلس: همه دشمنان جمع شده‌اند تا به نظام جمهوری اسلامی ضربه بزنند ولی غافل از این هستند که کار به جایی نخواهند برد. 🔹دشمنان […]

🔻نماینده مجلس: دشمنان بدانند ایرانی که امنیت سوریه، یمن، عراق و کشور‌های دیگر منطقه را تامین می‌کند، خیابان‌هایش را به دست اغتشاشگران نمی‌دهد

میرتاج الدینی، رئیس مجمع نمایندگان شمال‌غرب کشور در مجلس: همه دشمنان جمع شده‌اند تا به نظام جمهوری اسلامی ضربه بزنند ولی غافل از این هستند که کار به جایی نخواهند برد.

🔹دشمنان بدانند ایرانی که امنیت سوریه، یمن، عراق و کشورهای دیگر منطقه را تامین می‌کند، خیابان‌هایش را به دست اغتشاشگران نخواهد داد و قطعاً این وضعیت را کنترل کرده و اغتشاشگران را به سزای اعمالشان خواهد رساند.‌‌