صدور پیش پروانه‌های طرح نهضت ملی مسکن در شهرک صدرا اندیشه
صدور پیش پروانه‌های طرح نهضت ملی مسکن در شهرک صدرا اندیشه

صدور پیش پروانه‌های طرح نهضت ملی مسکن در شهرک صدرا اندیشه شهردار منطقه ۷ تبریز از صدور پیش پروانه های نهضت ملی مسکن در شهرک صدرای اندیشه واقع در حوزه شهرداری منطقه ۷ خبر داد. به گزارش تایسیز نیوز، اصغر آدی بیگ شهردار منطقه ۷ تبریز گفت: این پروژه درراستای جلب مشارکت عوامل دخیل در […]

صدور پیش پروانه‌های طرح نهضت ملی مسکن در شهرک صدرا اندیشه

صدور پیش پروانه های طرح نهضت ملی مسکن در شهرک صدرا اندیشه حوزه شهرداری منطقه 7 تبریز

شهردار منطقه ۷ تبریز از صدور پیش پروانه های نهضت ملی مسکن در شهرک صدرای اندیشه واقع در حوزه شهرداری منطقه ۷ خبر داد.

به گزارش تایسیز نیوز، اصغر آدی بیگ شهردار منطقه ۷ تبریز گفت: این پروژه درراستای جلب مشارکت عوامل دخیل در ساخت و ساز، انبوه سازان و حمایت از بخش تولید مسکن و کلیه بخشهای شهرداری درفرایند ساخت مسکن به منظور حفظ حقوق شهروندی وهم افزایی اقدامات در فرایند ساخت مسکن ایجاد شده است.  

آدی بیگ افزود: این پروژه به ظرفیت ۵۶۷ واحد مسکونی در ۴ پلاک ثبتی از سوی شهرداری منطقه ۷ تبریز و در قالب طرح ملی مسکن برای اقشار کم درآمد در اجرای محلات الگو برای شکل دهی به قلمروهای هویتی مشخص وبرخوردار از الگوهای معماری مناسب شهری اجرایی می شود