صربستان با کامرون به تساوی رسید
صربستان با کامرون به تساوی رسید

صربستان با کامرون به تساوی رسید 🔹در دیداری از گروه G جام جهانی قطر، تیم‌های کامرون و صربستان از ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه برابر هم به میدان رفتند. کامرون ۳ – صربستان

صربستان با کامرون به تساوی رسید

🔹در دیداری از گروه G جام جهانی قطر، تیم‌های کامرون و صربستان از ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه برابر هم به میدان رفتند.

کامرون ۳ – صربستان