صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران شد
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران شد

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران شد تایسیز نیوز – به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز و مدیرعامل گروه صنعتی کاشی تبریز در دهمین دوره انتخابات هیئت رئیسه اتاق ایران با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد بر این اساس وی با کسب ۲۰۸ […]

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران شد

تایسیز نیوز – به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز و مدیرعامل گروه صنعتی کاشی تبریز در دهمین دوره انتخابات هیئت رئیسه اتاق ایران با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد بر این اساس وی با کسب ۲۰۸ رای در دهمین دوره انتخابات هیئت رئیسه اتاق ایران به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد.