صندوق حمایت از توسعه کشاورزی پشتیبان بخش کشاورزی آذربایجان شرقی
صندوق حمایت از توسعه کشاورزی پشتیبان بخش کشاورزی آذربایجان شرقی

🔹صندوق حمایت از توسعه کشاورزی پشتیبان بخش کشاورزی آذربایجان شرقی بشیر جعفری، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت:صندوق استان یکی از صندوق های فعال و پر توان در سطح صندوق های کشور است که توانسته علیرغم سرمایه ثبتی اندک موفق به تامین منابع از بانکها شده و در سال جاری […]

🔹صندوق حمایت از توسعه کشاورزی پشتیبان بخش کشاورزی آذربایجان شرقی

بشیر جعفری، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت:صندوق استان یکی از صندوق های فعال و پر توان در سطح صندوق های کشور است که توانسته علیرغم سرمایه ثبتی اندک موفق به تامین منابع از بانکها شده و در سال جاری تمام تشکل ها توانسته اند منابع مورد نیاز خود را از صندوق دریافت نمایند.

▫️سرمایه این صندوق ابتدا با یک میلیارد تومان سرمایه ثبت شده است اما در حال حاضر سرمایه این صندوق بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان می باشد.

▫️مراحل ساخت ساختمان صندوق تکمیل شده است. این ساختمان مجهز در خور شأن صندوق استان بوده و به امید خدا در ایام نیمه شعبان پیش رو افتتاح خواهد شد

.▫️صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان منابع خوبی در اختیار دارد و می تواند پشتیبان بخش کشاورزی استان باشد.