ضرورت تسریع در بهره برداری از طرح مهم تونل انرژی تبریز
ضرورت تسریع در بهره برداری از طرح مهم تونل انرژی تبریز

مدیرعامل شرکت توانیر تاکید کرد؛ ضرورت تسریع در بهره برداری از طرح مهم تونل انرژی تبریز تبریز-مدیرعامل شرکت توانیر بر ضرورت تسریع در بهره برداری از طرح مهم تونل انرژی تبریز تاکید کرد. به گزارش تایسیز نیوز، مصطفی رجبی مشهدی در حاشیه بازدید از تونل انرژی تبریز، ضمن تاکید بر اهمیت ویژه این طرح در […]

مدیرعامل شرکت توانیر تاکید کرد؛

ضرورت تسریع در بهره برداری از طرح مهم تونل انرژی تبریز

ضرورت تسریع در بهره برداری از طرح مهم تونل انرژی تبریز

تبریز-مدیرعامل شرکت توانیر بر ضرورت تسریع در بهره برداری از طرح مهم تونل انرژی تبریز تاکید کرد.

به گزارش تایسیز نیوز، مصطفی رجبی مشهدی در حاشیه بازدید از تونل انرژی تبریز، ضمن تاکید بر اهمیت ویژه این طرح در امنیت شبکه انتقال و فوق توزیع برق کلان شهر تبریز، بر تسریع در اتمام هرچه زودتر آن تاکید و برخی رهنمودها و دستورات مقتضی را نیز در همین خصوص صادر کرد.

بهروز فتح الله زاده معاون طرح و توسعه برق منطقه‌ای آذربایجان در این بازدید، گفت: طرح تونل انرژی کلان شهر تبریز ٣٧٣٥ متر طول و ٢.٤٠ متر قطر دارد که در بخش حفاری و تحکیم موقت و لاینینگ های نهایی حدود ٩٦ درصد و در نصب دستک، بستها و تأسیسات برقی و مکانیکی از حدود ٨٠ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

وی افزود: کابل کشی این طرح به تازگی آغازشده و تا سه ماه آینده به پایان خواهد رسید.